IMAJ MAKER NEDİR?

Image Maker terimi dilimize, Kişisel Danışmanlık olarak çevrilmiş. Hemen baştan söyleyelim ki Kişisel Danışmanlık, Image Maker teriminin tam karşılığı değil. Çünkü Image Maker terimini dilimize tam olarak çevirebilmek olanaksız. O halde öncelikle Image Maker ne demektir, ne yapar, ne gibi görevleri vardır, önce bu sorulara açıklık getirmekte yarar var.

Hangi kademede çalışırsa çalışsın, kurum ve kuruluşların bütün çalışanlarının ve özel kişilerin; görünümlerini, duruşlarını, hal ve davranışlarını geliştiren, değiştiren, doğru ve etkili konuşabilmelerini sağlayan kişiye Image Maker denir. Bu değişiklik mümkün olduğunca doğal olmalı ve yapaylıktan kaçınılmalıdır.

Kişilerin görünümlerini, davranışlarını ve diksiyonlarını (doğru ve etkili konuşabilmelerini) bir yere kadar değiştirmek mümkündür. Ancak kişiliği değiştirmek imkansızdır. Dolayısıyla Kişisel Danışmanlık terimi yerine Kişisel Görünüm ve Stil Danışmanı/Danışmanlığı terimini uygun bulduk.

Yukarıda Image Maker’in tanımını yaparken görevlerini de az çok sıralamış olduk. Bu görevler daha da açıklıkla sıralanacak olursa aynı zamanda ortaya danışmanlığımız sırasında izlenecek çalışma programı da konulmuş olur.

Etkileyici Bir Kişisel İmaj Oluşturmak İçin Şu Çalışma Programı İzlenmelidir:

1- Kişinin görünümünün (saç rengi, saç kesimi, bayanlarda doğru makyaj, giyim tarzı, giyiminde kullanması gereken renklerin, ten rengi ile olan uyumu gibi özelliklerin) fizik yapısına uygun olarak saptanması,

2-
a- Duruş: Kişinin, fizik yapısına uygun olarak, nasıl bir duruş ve karizmaya sahip olması gerektiğinin saptanması,
b- Hal ve Davranışlar: Yine kişinin fizik yapısı da dikkate alınarak, nasıl bir hal ve davranış sergilemesi gerektiğinin saptanması, (oturma, kalkma, yazı yazma, toplantıya giriş ve çıkışlar, ilk tanışmalar, direksiyon başındaki duruş ve benzeri duruşlar. Buna beden dilini kullanma da dahil olmalıdır).

3- Kişinin, konuşma sırasında kullanacağı doğru ses tonunun saptanması (bu ses tonu, şan çalışmalarıyla saptanacaktır)

4- Doğru ve Düzgün Konuşma (Diksiyon): Kişinin, doğru sözcükler ve doğru cümlelerle kendisini en etkileyici biçimde ifade edebilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Yukarıdaki ilk iki madde, kişinin görünümüyle ilgili olup, Image Maker’ın (Kişisel Görünüm Danışmanının) görevleri arasındadır. Son iki maddeninse kişisel görünümle ilgisi yoktur. Ancak konuşmada doğru ses tonu kullanmak ve güzel konuşabilme yeteneğine sahip olmak, karşıdaki kişide çok olumlu etkiler bırakacağından, son iki madde de kişisel imaj için son derece önem taşımaktadır. Üzerinde ısrarla durulması gerekir. Aksi durumda kişisel imaj, önemli ölçüde eksik kalacaktır.